Analytical Tools

Nätverksanalys (SNA)

Med Social Network Analysis (SNA) kan man identifiera informella ledare och spåra ineffektivitet.

Key Competency Identifier

Upptäck 4 beteenden som står för 70% av din framgång.

Development Tracker 

Ett verktyg för måluppfyllelse över tiden

Assessment center 

Assessment/Development Center används framförallt i samband med rekrytering, utveckling, omstrukturering, Talent Management och successionsplanering.

Exitenkät 

Få en lean och professionell process för att hantera avslutssamtal i organisationen.

Företagsanpassat personlighetstest

HUCAMA har specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester. När du företagsanpassar investerar du i maximal nytta och effekt.

360 Degree Feedback 

Till kraftfull individ- och ledarutveckling erbjuder HUCAMA ett kompetensbaserat 360 multi-rater feedback verktyg.  

HUCAMA Factors

Validation Study

The questionnaires can be completed in Danish, English, French, German, Swedish and Spanish. Research participants will receive a detailed computer-generated report describing their personality.

Sign up for our newsletter