NÄTVERKSANALYS (SNA)

Vem är det egentligen som bestämmer i teamet?

Genom att analysera hur individer kommunicerar med varandra inom ett team kan man identifiera informella ledare och spåra ineffektivitet. Med analysverktyget HUCAMA SNA (Social Network Analysis) kan man snabbt och kostnadseffektivt generera ett informationsunderlag som kan ligga till grund för Talent Management, Succession Planning och utvecklingsinsatser.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att genomföra en Nätverksanalys är att man vill nå ökad effektivitet inom företaget. En SNA kan till exempel vara början på arbetet med att bygga ett högpresterande team.

Undersökningen bygger på att alla definierade team-medlemmar svarar på frågor om vem man kommunicerar med i olika situationer och hur ofta. HUCAMA skräddarsyr sedan ett online-formulär som tar ca 3-5 minuter att besvara per individ. Resultatet presenteras i form av flödesscheman där kommunikationsflödet kan följas från individ till individ gällande frågor som, exempelvis:

– Vem kontaktar du innan du ska ta ett viktigt beslut?
– Med vem diskuterar du affärsmöjligheter och hur ofta?
– Med vem diskuterar du frågor av mer personlig karaktär?


Frågornas karaktär varierar och skräddarsys mot bakgrund av syftet med undersökningen.

Bland HUCAMAs testanvändare återfinns rekryterande chefer, rekryterings-konsulter, coacher, ledarutvecklare m fl.

Sign up for our newsletter