Assessment Center

En objektivt jämförbar kandidatbedömning

Assessment/Development Center används framförallt i samband med rekrytering, utveckling, omstrukturering, Talent Management och successionsplanering. Särskilt vanligt är det kanske i samband med  traineerekrytering samt ledarutveckling. Vanligtvis utvärderas en grupp personer, (chefer, kandidater) under 1-2 dagar av ett flertal assessmentledare. Kandidaternas dokumenterade styrkor och utvecklingsområden presenteras sedan på en skala 1-5.

I ett Assessment/Development Center använder man ett flertal olika bedömningsmetoder och involverar flera bedömare. Genom att ha multipla bedömare minimerar man risken för felskattning. Och utvärderingskriterier baserat på tydliga observerbara beteenden i standardiserade situationer gör att varje deltagare har samma möjligheter att uppvisa sin förmåga/efterfrågade beteenden.

Slutprodukten är en objektivt jämförbar kandidatbedömning som med hög sannolikhet kan förutsäga framtida arbetsprestation.

HUCAMA kan genomföra mer eller mindre omfattande Assessment Centers i hela världen genom ett globalt nätverk av assessmentkonsulter.

Sign up for our newsletter