Exitenkät

Hur sköter ni avslutssamtal idag?

Vår erfarenhet är att man ofta brottas med att hinna med sina exitintervjuer. Värdefull information går därmed förlorad med de anställda som lämnar företaget och företaget får ingen överblick över riskområden.

Kundanpassad online exitenkät

Med en online exitenkät fångar man inte bara upp trender avseende bristande engagemang och motivation hos den avslutade, men man får också en lean och professionell process för att hantera avslutssamtal i organisationen.

HUCAMA skräddarsyr exitenkäten med logo och företagsspecifika frågor.

 

Rapportering med trender och riskområden

HUCAMA förser företaget på regelbunden basis (kvartals- eller halvårsvis) med rapporter i syfte att skapa ett kontinuerligt lärande kopplat till exit. Vår målsättning är att hjälpa organisationen identifiera riskområden så tidigt som möjligt och därigenom förebygga exit.

Kontakta HUCAMA för offert

Sign up for our newsletter