KEY COMPETENCY IDENTIFICATOR (KCI)

Vilka är dina unika framgångsfaktorer?

9 av 10 tillfrågade vet inte vilka beteenden som skapar ökad framgång för verksamheten, och lika många vet ej hur man tar reda på det.

HUCAMA har därför tagit fram ett analysverktyg som är både snabbt och kostnadseffektivt och inom loppet av några dagar hjälper dig ta reda på vilka 3-4 beteenden som svarar för upp till 70% av företagets framgång kopplat till en specifik yrkesroll. Och det sker utan långa tidskrävande möten och besvärliga processer. Modellen är lean, smart och enkel.

Så här går det till:
1. En yrkesroll som är kritisk för företagets framgång väljs ut
2. Yrkesrollens kravprofil översätt till observerbara beteenden med hjälp av ett kompetensramverk
3. Chefer får onlineformulär* för bedömning av anställda utifrån valda beteenden och generell prestation (performance)
4. Anställda fyller i ett online självskattningsformulär**
5. HUCAMA analyserar data och presenterar en skräddarsydd modell som sedan kan användas för träffsäker rekrytering och utveckling av personal.

* Formuläret som chefer fyller i tar ca 3-5 minuter att besvara per chef/anställd
** Självskattningsformuläret tar ca 20 min att fylla för den anställde.

Ett naturligt nästa steg för många kunder är att skräddarsy ett personlighetstest utifrån identifierade framgångsfaktorer att använda i samband med urval, utveckling och rekrytering.

Ladda ned en gratis kopia av vår ”HR Essentials Handbook” där vi tar upp en fallstudie som handlar om call centers och möjligheten att förutse framtida arbetsprestation baserat på personlighet.

 

 

Sign up for our newsletter