FÖRETAGSANPASSAT PERSONLIGHETSTEST

100% nytta och effekt

Vi tror inte på generella, generiska modeller. Vilka beteenden som driver framgång ser helt olika ut för skilda företag och yrkesroller. HUCAMA har därför specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester. När du företagsanpassar investerar du i maximal nytta och effekt. Och tidsbesparingarna är betydande. Vanligtvis är våra kunders ROI (Return On Investment) inte längre än 6-12 månader.

Ett företagsanpassat personlighetstest börjar alltid med en analys av lönsamma beteenden / framgångsfaktorer (KCI).
HUCAMA genomför lokala validitetsstudier där chefer får bedöma anställda utifrån beteende och prestation. När framgångsfaktorerna är definierade skräddarsys en kompetensrapport som presenterar

  1. kandidatens kompetensmatchning i %
  2. kandidatens kompetenspotential på en 1-5 skala

En typisk kund har ett större antal arbetssökande årligen och behovet av att få in rätt person på rätt plats (till lägsta möjliga kostnad) är betydande. För att bli användare krävs licensiering och utbildning via HUCAMA. Bland HUCAMAs testanvändare återfinns rekryteringsansvariga, rekryterande chefer och personalchefer.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett företagsanpassat personlighetstest är att man vill nå ökad kvalitet och träffsäkerhet i sin rekryteringsprocess samt betydande kostnadsbesparingar.

Sign up for our newsletter