Development Tracker (DVT)

Automatiserad, målinriktad och individanpassad feedback

Att få människor att regelbundet ge varandra prestationsbaserad feedback, på ett mottagligt, tydligt och exakt sätt ökar produktiviteten och därigenom företagets lönsamhet. Problemet är ofta tidsfaktorn; linjechefer som ej har tid att sitta ned med sina anställda och utvecklingssamtal som aldrig blir av. Men de (ofta) högt uppsatta målen ska fortfarande nås.

HUCAMA erbjuder ett smart onlineverktyg, ”Development Tracker”, för automatiserad, målinriktad och individ-anpassad feedback, baserat på 360 graders feedback-metodik.  Instrumentet skräddarsys utifrån varje individs unika utmaningar och målsättningar för maximal målupp-fyllelse över tiden.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att bli DVT-testanvändare är att man vill nå ökad kvalitet och träffsäker-het inom Talent Management, coaching och ledarutveckling.

HUCAMAs feedbackverktyg mäter utvecklingen för en individ gällande fyra målinriktade beteenden som är relevanta för såväl individ som företag. Mätningarna görs vid minst tre tillfällen under 6-12 månader och sker genom att kollegor, chefer och underställda ger specifik feedback via ett onlineformulär. De beteenden som väljs ut baseras på HUCAMAs kompetensramverk (totalt 215 beteenden). Frågeformuläret består av fyra frågor och tar ca 2-3 min att besvara.

För att bli användare krävs ingen utbildning, endast en introduktion / workshop via HUCAMA. Bland HUCAMAs testanvändare återfinns personalchefer, coacher, ledar-utvecklare m fl.

Det går också bra att köpa test styckvis och låta en av HUCAMAs konsulter göra analys och teståterkoppling.

 

Ladda ned en Development tracking exempelrapport och lär dig mer om våra verktyg:

Sign up for our newsletter