Vi är ett ledande inter­natio­nellt Hr-företag

HUCAMA arbetar med datadriven analys för rekrytering och utveckling av företagets personal. Vi identifierar vilka beteenden som skapar framgång för specifika yrkesroller och hjälper dig matcha rätt medarbetare med rätt arbetsuppgift. Vi säkerställer att du har den kompetens som krävs för att ditt företag ska nå de strategiska målen.

Våra kärnvärden

Agility

Organizational goals are moving targets and you need to be flexible and continuously adjust organizational behavior, competencies, and development.

Data Driven

Vi tror att du kan kontrollera och utveckla din verksamhet genom att använda validerad data om framgångsrikt beteende i verksamheten.

f

Accessibility

Vi tror det finns ett behov att omvandla komplex information till enkelt beslutsfattande som förbättrar din verksamhet.

People Matters

Vi menar att rätt matchning mellan personlighet, kompetens och generell strategi är avgörande för för verksamhetens fortsatta framgång.

Sign up for our newsletter