Vi jobbar med de bästa

HUCAMA Group är en internationell HR-verksamhet som jobbar tillsammans med några av världens största företag.

Med våra datadrivna test och analyser gör vi det enkelt att identifiera vilka talanger och kärnkompetenser, som är avgörande för att ditt företag blir mer framgångsrikt.

Vi omprövar traditionella idéer för hur personer skapar resultat

HUCAMA använder personlighetsorienterade analyser till exempel anställningsbedömningstest för att identifiera förhållandet mellan anställdas beteende och deras resultat. Vi identifierar vilka beteenden som har avgörande betydning för framgång inom specifika arbetsuppgifter.

Få nödvändiga bevis för att kunna skapa rätt match mellan medarbetare och kompetenser, för att upprätthålla ett väl presterande företag.

New Normal

Organisatoriska mål är ofta rörliga, därför är det viktigt att vara flexibel och att löpande anpassa ditt organisatoriska beteende, dina kompetenser och utveckling.

Data Driven

Vi tror att du kan kontrollera och utveckla din verksamhet genom att använda validerad data om framgångsrikt beteende i verksamheten.

Accessibility

Vi tror det finns ett behov att omvandla komplex information till enkelt beslutsfattande som förbättrar din verksamhet.

People matters 

Vi menar att rätt matchning mellan personlighet, kompetens och generell strategi är avgörande för för verksamhetens fortsatta framgång.

Cutting Edge

På HUCAMA tror vi på att det finns stora fördelar med intern benchmarking. Därför är vi din partner inom intern benchmarking då vi kan upptäcka ert vinnande koncept.