360 Degree Feedback

Kraftfull individ- och ledarutveckling!

Undersökningar har visat att användandet av 360 graders feedbackformulär skapar ökad effektivitet och påverkar företagets lönsamhet positivt. Genom att låta individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen, närmaste chef, kollegor, underställda och kunder, får vi en objektiv bedömning som verkligen gör skillnad på sista raden.

 

Ett kompetensbaserat 360 multi-rater feedback verktyg

HUCAMA erbjuder ett kompetensbaserat 360 multi-rater feedback verktyg, ”Reflector 360” (Pi Company), som utgår ifrån HUCAMAs kompetensramverk.

Frågeformuläret skräddarsys med 10-15 (av totalt 43) kompetenser och tar ca 20 min att besvara. En detaljerad rapport gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på 15 språk och är onlinebaserat.

För att använda HUCAMAs 360 graders feedbackformulär kan välja att certifiera sig och genomföra analys och återkoppling på egen hand, eller köpa denna tjänst av HUCAMA. Bland HUCAMAs testanvändare återfinns personalchefer, coacher, ledarutvecklare m fl.

 

Ladda ned en Reflector 360 exempelrapport och lär dig mer om våra verktyg:

Sign up for our newsletter