Training Courses

Certifieringskursus i arbejdspsykologisk testning 

Kurset giver mulighed for at administrere og tolke både personligheds- og begavelsesprofiler.

Kompetencebaseret interviewteknik (KBI) 

KBI bygger på antagelsen om, at den adfærd man tidligere har vist, sansynligvis vil vise sig igen.

Certificeringskursus 360 graders feedback 

Kurset giver mulighed for at administrere og tolke en kompetencebaseret 360-rapport.

Kompetenceworkshop

Kompetenceworkshopen er en metode til at definere, hvilken adfærd ansatte behøver inden for specifikke profesionelle roller.

HUCAMA Factors

Validation Study

The questionnaires can be completed in Danish, English, French, German, Swedish and Spanish. Research participants will receive a detailed computer-generated report describing their personality.

Sign up for our newsletter