Kompetencebaseret interviewteknik (KBI)

Stil de rigtige spørgsmål

Kompetencebaseret interview bygger på tanken om, at intervieweren stiller standardiserede spørgsmål, som tager udgangspunkt i en kompetenceramme med foruddefinerede adfærd. Interviewteknikkens formål er, at man skal kunne bedømme objektivt ved at bede om eksempler og derigennem få viden om interviewpersonenes erfaringer og adfærd.

HUCAMAs uddannelse i kompetencebaseret interviewteknik løber over en dag. Vi kan endvidere gennemføre virksomhedstilpassede uddannelser, der er tilpasset jeres unikke behov.

 

Om kompetencebaseret interviewteknik (KBI)

Vores definition af KBI er: En serie strukturerede spørgsmål som har til formål at belyse information vedrørende specifikke jobrelaterede kriterier”

KBI bygger på antagelsen om, at den adfærd man tidligere har vist, sandsynligvis vil vise sig igen.

Målet med en KBI er at lede i interviewpersonens ”rygsæk” og finde objektive beviser på sandsynlig fremtidig adfærd. Dette sker ved at intervieweren beder om eksempler på specifik tidligere adfærd og stiller uddybende spørgsmål til fortællingen.

Det følgende er nogle tommelfingerregler, for at KBI skal kunne anvendes i en objektiv kandidatbedømmelse:

  1. En serie strukturerede spørgsmål om det, som er helt afgørende for at lykkes i jobbet
  2. Spørgsmålene stilles på samme måde til alle kandidater
  3. Kandidaterne bedømmes/pointgives ud fra de svar, de giver

 

Hovedformålet med at anvende KBI er at bevæge sig væk fra ”mavefornemmelse” mod en mere objektiv vurdering af kandidaten.

KBI anvender STAR-modellen som spørgeteknik:

– Situation, Task – fortæl om en episode…?

– Action, Hvad gjorde du så?

– Resultat, Hvad blev resultatet?

Disse spørgsmål har til formål at ’fokusere’ kandidatens svar, så intervieweren får mulighed for at bekræfte hændelsen og lære mere om kandidatens adfærd. På mange måder påminder KBI derfor om en klassisk ”forhørsteknik”.

 

Man siger, at et kompetencebaseret interview i sammenhæng med en kognitiv test er en af de bedste metoder ift. at risikobedømme en kandidat. Metoden er ydermere omkostningseffektiv at anvende.

 

Sign up for our newsletter