Certificeringskursus i arbejdspsykologisk testning

Lær at administrere og tolke både personligheds- og ability profiler 

HUCAMAs certificeringskursus i arbejdspsykologisk testning tager 2+1 dage og centrerer sig om personlighedsprofilen Reflector Big Five Personality og ability testen Connector Ability. Denne certificering giver ret til at administrere og tolke testene og på baggrund heraf gennemgøre feedbacksamtaler med testpersonen.

Målgruppen for kurset er personer med ansvar for ansættelser og kurset er tilpasset, så det er direkte anvendelsesbart i arbejdslivet. Efter kurset får alle deltagere et certificeringsdiplom, som giver ret til at gennemføre kandidattest- og feedbacksamtaler i eget regi.

Det er også muligt at tage et fritstående kursus i brugen af ability test. Dette kursus tager en halv dag.

HUCAMA gennemfører også skræddersyede/virksomhedstilpassede kurser, der passer til jeres unikke behov.

Sign up for our newsletter