Kompetenceworkshop

Opret en profil med bestemte krav baseret på adfærd

På kompetenceworkshoppen lærer du om en metode til at definere, hvilken adfærd succesfulde medarbejdere udviser i specifikke professionelle roller.

Målet med kompetenceworkshoppen er at:

  1. Udvikle en kompetencebaseret profil som kan anvendes ved udvælgelsesprocesser og i udvikling
  2. Udvikle en forståelse for, hvilken form for præstation, personer skal yde inden for bestemte professionelle roller
  3. Opnå en sammenhæng mellem den professionelle rolle og virksomhedens mål

Formålet med en kompetenceworkshop er at udvikle en profil, som indeholder en beskrivelse af den professionelle adfærd, som virksomheden efterspørger. En typisk fejl i profilbeskrivelser er, at alt betragtes som værende vigtigt. Ved at fokusere på den professionelle rolles mest afgørende succeskriterier, kan man skabe en profil, som indeholder et afgrænset antal adfærdstræk. På denne måde bliver vurderingen objektiv målbar og sammenlignelig.

Kompetenceworkshoppen skal således munde ud i valget af et fåtal af afgørende/kritiske kompetencer, som er relevante i det pågældende job.

Workhoppens omfang tilpasses jeres unikke behov.

 

En kompetenceramme som baseres på forskning om adfærd

Hovedårsagen til at investere i en kompetenceramme er, at man ønsker at skabe et fælles sprog for at kunne dele informationer om Talent Management, samt for at kunne skabe kompetencebaserede profiler til rekruttering.

Kompetencerammen beskriver effektiv nøgleadfærd, som er afgørende i de fleste professionelle roller. Baseret på omfattende forskning, hvor man har studeret hundredevis af kompetencemodeller i forskellige organisationer i verden, giver kompetencerammen brugeren et standardiseret arbejdssæt, som hjælper til at identificere og udvikle kritiske kompetencer.

Kompetencerammen findes fx i trykt form via HUCAMAs pædagogiske kompetencekort.

 

Kompetence – definition

En kompetence er en specifik kombination af kundskaber, færdigheder og adfærd, som kræves for at opnå et forudbestemt resultat. En komptence er dermed noget, som er situationsbestemt og koblet til en specifik arbejdssituation. Med denne definiton forstår vi også, at en kompetencebaseret rollebeskrivelse må justeres over tid, i takt med at målresultaterne ændrer sig.

Generelle kompetencebeskrivelser bliver ofte ineffektive, da ofte ikke har direkte tilknytning til resultatet og arbejdsopgaverne. For at kunne forudsige en persons kompetence tager HUCAMAs kompetenceramme derfor udgangspunkt i fire områder:

  1. Erfaring
  2. Personlighed
  3. Begavelse
  4. Motivation

Sign up for our newsletter