Training for Human Resources and Management teams

Ett gemensamt språk för mjuka värden

Allt HUCAMA gör genomsyras av forskning om beteenden som styr hög prestation. För att underlätta för användaren, som ofta är rekryterande chef, HR-chef eller rekryteringskonsult, samlas dessa beteenden i ett ramverk med sk ”beteende-kompetenser”, en sammansättning beteenden som krävs för att lyckas inom ett specifikt område, tex ledarskap eller coachning. 

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett kompetensramverk är att man skapa ett gemensamt språk för att kunna dela Talent Management information, samt för att skapa kompetensbaserade kravprofiler för rekrytering.

Kompetensramverket beskriver effektivt nyckelbeteenden som är avgörande i de flesta yrkesroller, nivåer och organisationer. Baserat på en omfattande forskning där man har studerat hundratals kompetensmodeller i olika organisationer runt om i världen, ger kompetensramverket användaren ett standardiserat arbetssätt som hjälper denne att identifiera och utveckla kritiska kompetenser.

Läs mer om våra verktyg:

Certifieringskurs i arbetspsykologisk testning

Kursen ger rätt att administrera och tolka både personlighets- samt begåvningsprofil.

Certificeringskurs 360 graders feedback 

Kursen ger rätt att administrera och tolka en kompetensbaserad 360-rapport.

Kompetensbaserad intervjuteknik (KBI) 

KBI bygger på att de beteenden man uppvisat tidigare kommer man sannolikt att uppvisa igen.

Kompetensworkshop

Kompetensworkshopen är en metod för definition av beteenden anställda behöver uppvisa inom specifika yrkesroller.