Over 20 years of workplace psychology and recruitment experience

Välkommen till HUCAMA – ”The People Science Company”

Vi hjälper dig som arbetar med att rekrytera och utveckla personal och som tror att den enskilde individens kompetens är avgörande för om företaget ska nå sina affärsmål eller ej. Vi bistår företagsledare, CEO, rekryterande chef, HR Chef, Ledarutvecklare, Coach och HR-/rekryteringskonsult med utbildning och verktyg för arbetspsykologisk testning. Och allt vi gör baseras på vetenskapligt beprövade metoder.

 

Rätt person på rätt plats

Vårt område är tillämpad organisationspsykologi och med mer än 20 års erfarenhet vill vi hjälpa dig nå resultat genom att använda evidensbaserade verktyg och processer som styr verksamheten mot de beteenden som matchar företagets mål och vision med en engagerad personalstyrka.

Forskningsbaserad rekrytering och utveckling helt enkelt!

 

Värderingar

  • ”DATA DRIVEN” – allt vi gör baseras på evidens
  • ”PEOPLE FIRST” – vi sätter människan först
  • ”NEW NORMAL” – det vi gör idag blir standard om 10 år

 

Varför ska du arbeta med HUCAMA?

Om du tror att rätt beteenden hos din personal är avgörande för engagemang, framgång och lönsamhet har HUCAMA kunskapen, expertisen och verktygen för att hjälpa dig styra verksamheten i rätt riktning. Våra onlinebaserade lösningar för arbetspsykologisk testning för rekrytering och utveckling av personal är:

  • Användarvänliga
  • Kostnadseffektiva
  • Kundanpassade

Vi är stolta över vår ”GPS”. Våra kunder menar att vi är:

  • Generösa – erbjuder fortlöpande utbildning, kunskap och material, vill att kunden ska förstå”
  • Personliga –  snabb och effektiv service”
  • Seriösa – följer den allra senaste forskningen”

 

HUCAMA grundades 2009. Sedan starten har HUCAMA sitt huvudkontor i Köpenhamn. Idag har HUCAMA kontor i Kanada, Italien, Holland, Tyskland och Sverige och kan genom ett omfattande konsultnätverk ta sig an och driva projekt i alla delar av världen.