Kompetensbaserad intervjuteknik (KBI)

Ställ de rätta frågorna

Kompetensbaserad intervju bygger på att intervjuaren ställer standardiserade frågor med utgångspunkt från ett kompetens-ramverk med fördefinierade beteenden. Intervjutekniken syftar till att bedöma intervjupersonen objektivt genom att be om exempel och därigenom få bevis för intervjupersonens erfarenhet av aktuella beteenden.

HUCAMAs utbildning i kompetensbaserad intervju går på 1 dag och vi genomför även företagsanpassade utbildningar i Kompetensbaserad Intervjuteknik.

 

Om kompetensbaserad intervjuteknik

Vår definition av KBI är: ”En serie strukturerade frågor som syftar till att belysa information rörande specifika yrkesrelaterade kriterier.”
KBI bygger på att de beteenden man uppvisat tidigare kommer man sannolikt att uppvisa igen.

Målet med en KBI är att leta i intervjupersonens ”ryggsäck” och hitta bevis för objektiv bedömning av sannolika framtida beteenden. Detta görs genom att man ber om specifika exempel på tidigare beteenden och ställer följdfrågor kring dessa.

Följande är några tumregler för att KBI ska kunna användas för objektiv kandidatbedömning:

1. En serie strukturerade frågor om det som är helt avgörande för jobbet
2. Frågorna ställs på samma sätt till alla kandidater
3. Kandidater bedöms/poängsätts utifrån de svar man får


Huvudsyftet med KBI är att döda ”magkänslan”, som inte alltid är objektiv. Personbedömning ska vara oberoende av bedömarens subjektiva uppfattningar. Den frågeteknik som används i KBI bygger på STAR-modellen:

->  Situation, Task – berätta om ett tillfälle…?
-> Action – vad gjorde du då…?
-> Result – vad blev resultatet…?

Dessa frågor syftar till att ”tratta ner” kandidatens svar tills det går att bekräfta att kandidaten verkligen varit med om händelsen, dvs talar sanning. 

Man brukar säga att en Kompetensbaserad intervju tillsammans med en kognitiv test är det bästa sättet att riskbedöma kandidater. Dessutom är det mycket kostnadseffektivt.

Sign up for our newsletter