Vi jobbar med de bästa

… och omprövar traditionella idéer för hur personer skapar resultat.

HUCAMA använder personlighetsorienterade analyser till exempel anställningsbedömningstest för att identifiera förhållandet mellan anställdas beteende och deras resultat. Vi identifierar vilka beteenden som har avgörande betydning för framgång inom specifika arbetsuppgifter.

Få nödvändiga bevis för att kunna skapa rätt match mellan medarbetare och kompetenser, för att upprätthålla ett väl presterande företag.

 

Våra värden

New Normal

Vi menar att rätt matchning mellan personlighet, kompetens och generell strategi är avgörande för för verksamhetens fortsatta framgång.

Data Driven

Vi menar att rätt matchning mellan personlighet, kompetens och generell strategi är avgörande Vi tror att du kan kontrollera och utveckla din verksamhet genom att använda validerad data om framgångsrikt beteende i verksamheten.

Accessibility

Vi tror det finns ett behov att omvandla komplex information till enkelt beslutsfattande som förbättrar din verksamhet.

People Matters

Vi menar att rätt matchning mellan personlighet, kompetens och generell strategi är avgörande för för verksamhetens fortsatta framgång.

Sign up for our newsletter