Training Courses

Certifieringskurs i arbetspsykologisk testning

Kursen ger rätt att administrera och tolka både personlighets- samt begåvningsprofil.

Kompetensbaserad intervjuteknik (KBI) 

KBI bygger på att de beteenden man uppvisat tidigare kommer man sannolikt att uppvisa igen.

Certificeringskurs 360 graders feedback 

Kursen ger rätt att administrera och tolka en kompetensbaserad 360-rapport.

Kompetensworkshop

Kompetensworkshopen är en metod för definition av beteenden anställda behöver uppvisa inom specifika yrkesroller.

HUCAMA Factors

Validation Study

The questionnaires can be completed in Danish, English, French, German, Swedish and Spanish. Research participants will receive a detailed computer-generated report describing their personality.

Sign up for our newsletter