CERTIFIERINGSKURS I ARBETSPSYKOLOGISK TESTNING

Lär dig att administrera och tolka personlighets- och begåvningsprofiler

HUCAMAs certifieringskurs i arbetspsykologisk testning går på 2+1 dagar och inkluderar personlighetsformuläret ”Reflector Big Five Personality” samt begåvningstestet ”Connector Ability”.

Kursen ger rätt att administrera och tolka både personlighets- samt begåvningsprofil och genomföra feedbacksamtal med testperson. Målgruppen för formuläret är yrkesverksamma chefer och specialister och är anpassat för användning i arbetslivet. Efter kursen får alla deltagare ett certifieringsdiplom och äger sedan rätt att genomföra kandidatåterkopplingar i egen regi. 

Det är även möjligt att ta fristående kurs i begåvningstest. Kursen genomförs då på ½ dag.

HUCAMA genomför även kontinuerligt skräddarsydda / företagsanpassade utbildningar.

Verktygen ”Reflector Big Five Personality” och ”Connector Ability” uppfyller samtliga krav på validitet och reliabilitet.

Sign up for our newsletter