Begavningstest

Ska man mäta intelligens i samband med rekrytering och utveckling?

Man löper 20% mindre risk att begå misstag i urvalsprocessen när man mäter kognitiv färdighet (jämfört med en urvalsprocess baserad på enbart intervjuer). Begåvning eller kognitiv färdighet är den bästa predikatorn gällande framgång i arbetet.

HUCAMA erbjuder ett kultur- och språkoberoende test för att mäta generell intelligens (g-faktor), “Connector Ability” (Pi Company). Testet är onlinebaserat och består av tre olika delar som tillsammans tar ca 1 h att genomföra:

  • Figurserier
  • Ravens matriser
  • Nummerserier

Genom faktoranalys har man kunnat konstatera att dessa tre områden kan förklara en individs överordnade intelligens. Man skiljer på “flytande” och “kristalliserad” intelligens. Mycket generellt sett kan man säga att den flytande intelligensen till stor del är genetiskt betingad / medfödd, emedan den kristalliserade intelligensen uppstått genom tidigare erfarenhet. Flytande intelligens karaktäriseras av en förmåga att dra slutsatser utifrån information man ej har kunskap eller tidigare praktisk erfarenhet utav. När vi mäter g-faktorn är det framförallt den flytande intelligensen vi analyserar.

 

Adaptivt test

HUCAMAs test är adaptivt, dvs det anpassar sig beroende på hur man svarar. Svarar man fel på en fråga blir testet lättare och svarar man rätt på en fråga blir nästa fråga svårare. Resultatet redovisas i en lättöverskådlig rapport mot tre olika jämförelsegrupper (Yrkesutbildning, Bachelor, Master).

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att bli certifierad användare av kognitiva tester är att man vill minska risken för felrekrytering genom att låta begåvningstesta kandidater.

Användare får tillgång till ett webbaserat system för test-administration. För att bli användare krävs certifiering via HUCAMA.

Önskar du endast certifiering i begåvningstest, kontakta oss så löser vi det på bästa sätt.
Bland HUCAMAs certifierade testanvändare återfinns rekryteringsansvariga, rekryterande chefer, rekryteringskonsulter, coacher, ledarutvecklare m fl.

Det går också bra att köpa test styckvis och låta en av HUCAMAs konsulter göra analys och teståterkoppling.

 

Ladda ned en Connector Ability exempelrapport och lär dig mer om våra verktyg:


 

 

Sign up for our newsletter