Social Netværksanalyse

Hvem er det egentlig der bestemmer i teamet?

Ved at analysere, hvordan individer i et team kommunikerer med hinanden, kan man identificere teamets uformelle ledere og dermed mindske ineffektivitet. Med HUCAMAs analyseværktøj SNA (Social Network Analysis) kan I hurtigt og billigt generere et informationsgrundlag, som kan bruges til Talent Management, Succession Planning og udviklingsindsatser.

 

Den største grund til at anvende en netværksanalyse er, at man vil øge effektiviteten i virksomheden. En SNA kan fx være startskuddet til at bygge et højtpræsterende team.

Undersøgelsen bygger på, at alle teamets medlemmer besvarer spørgsmål om, hvem man kommunikerer med i forskellige situationer og hvor ofte. HUCAMA skræddersyer herefter et online spørgeskema, som tager cirka 3-5 minutter at besvare pr person. Resultaterne præsenteres i form af flowdiagrammer, som viser, hvordan kommunikationsstrømmen kan følges fra person til person med hensyn til emner som:

– Hvem kontakter du, når du skal tage en vigtig beslutning?

– Med hvem diskuterer/vender du virksomhedsmuligheder med?

– Med hvem vender du mere personlige emner?

Spørgsmålenes art varierer og skræddersyes på baggrund af jeres formål med undersøgelsen.

Sign up for our newsletter