CERTIFIERINGSKURS 360 GRADERS FEEDBACK

Lär dig att administrera och tolka en kompetensbaserad 360-rapport

Reflector 360 bygger på att en fokusperson (den som står i centrum för utvecklingsåtgärd) blir bedömd utifrån givna kompetenser/ beteenden av sin omgivning, från flera olika håll: kollegor, chef, underställda och ev. kunder.

Kursen ger rätt att administrera och tolka en kompetensbaserad 360-rapport samt genomföra feedbacksamtal med 360-fokusperson. Kursen går på 1 dag.

 

Sign up for our newsletter