Data Collection and Statistics

Vill ni gå från att tro till att veta?

HUCAMA genomför både kvantitativa och kvalitativa undersökningar avseende den mänskliga delen av en organisation, bransch eller område. Det kan röra sig om kompetensbehovet just nu inom ett visst yrkesområde eller riskfaktorer som påverkar kommande uppsägningar.

Vi utgår ifrån ett ledande kompetensramverk och forskning om kompetenser som förutsäger yrkesmässig framgång och skräddarsyr en process som passar just ditt specifika behov. HUCAMA har egen statistikfunktion i Köpenhamn och genomför löpande analyser till några av världens största bolag.

Sign up for our newsletter