Integrated Talent Management

Brug af ensartede værktøjer og sprog skaber en stærk organisation

Integrated Talent Management handler kort om, at organisationer skaber en sammenhæng mellem dens rekrutteringsprocesser, performance management og kompetencehåndtering.

HUCAMA tilbyder en udførlig, generisk kompetenceramme, som beskriver nøgleadfærd, der er afgørende for de fleste professionelle roller. Kompetencerammen giver brugeren en standardiseret tilgang, som hjælper med at identificere og udvikle bestemte, kritiske færdigheder.

Kompetencerammen er let at justere, når det er nødvendigt, uden at man samtidig behøver at ændre systemet.

Det er muligt at foretage løbende tilpasninger af kompetencerammen for at sikre, at den konstant spiller sammen med de strategiske udfordringer, som den unikke virksomhed står overfor. Det betyder, at ledelsen og/eller HR får et brugbart værktøj og sprog til at definere fremtidige ledelsesbehov/udfordringer, som lægger i tråd med virksomhedens strategiske mål.

 

Sign up for our newsletter