Training courses

Certifieringskurs i arbetspsykologisk testning

Kursen ger rätt att administrera och tolka både personlighets- samt begåvningsprofil.

Certificeringskurs 360 graders feedback 

Kursen ger rätt att administrera och tolka en kompetensbaserad 360-rapport.

Kompetensbaserad intervjuteknik (KBI) 

KBI bygger på att de beteenden man uppvisat tidigare kommer man sannolikt att uppvisa igen.

Kompetensworkshop

Kompetensworkshopen är en metod för definition av beteenden anställda behöver uppvisa inom specifika yrkesroller.

Sign up for our newsletter