Assessments

Reflector Big Five Personality Test

Big Five mäter människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:

Läs mer

Begåvningstest (G-Faktor)

Connector Ability mäter generell intelligens (g-faktorn): the general intelligence factor.

Läs mer

Lumina Spark 

Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five.

Läs mer

Sign up for our newsletter