Assessments

Reflector Big Five Personality Test

Big Five mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:

Läs mer

Begavningstest (G-Faktor)

Connector Abilit mäta generell intelligens (g-faktor): the general intelligence factor.

Läs mer

Lumina Spark 

Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five.

Läs mer

Sign up for our newsletter