Lumina Learning

Personlig och teambaserad utveckling

Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five (femfaktormodellen) och ger en tydlig och ärlig bild av en individs personlighet utifrån 3 olika “persona”:

1. underliggande personlighet (underlying you)
2. vardagspersonlighet (everyday you)
3. överansträngd personlighet (overextended you)

Modellen är mycket praktisk och lättillgänglig och används för utveckling av såväl enskilda individer som små till större grupper.

 

Så kommer du igång

UTBILDNING – HR / Konsult
För att bli användare krävs certifiering via HUCAMA, en 3 dagar lång utbildning. Bland HUCAMAs certifierade testanvändare återfinns rekryteringsansvariga, rekryterande chefer, rekryteringskonsulter, coacher, ledarutvecklare m fl.

 

WORKSHOP – Team
En Lumina workshop innebär att HUCAMA faciliterar en teamutvecklingsinsats som skräddarsys för ändamålet. Det vanligaste är att vi träffas under en halv-heldag vid 2-3 tillfällen. I samband med detta fyller samtliga teammedlemmar i Lumina Spark och får individuell feedback på sitt testresultat. Pedagogiska verktyg gör workshopen till en lärandeprocess som kommer till praktisk nytta i vardagen.

 

ASSESSMENT – Analys
Det går också bra att köpa test styckvis och låta en av HUCAMAs konsulter göra analys och teståterkoppling. Resultatet presenteras i en överskådlig och pedagogisk rapport.

 

Ladda ned en Lumina Spark exempelrapport och lär dig mer:


Sign up for our newsletter