Certification in Ability & Big Five Personality test, Stockholm (Dag 3, uppföljningsdag)

HUCAMA Stockholm Kungsgatan 58, 3 tr, Stockholm, Stockholm

Certifieringsutbildning HUCAMA Big Five Personlighetsformulär & Begåvningstestning MODUL 1: BIG FIVE "Minska risken för felrekrytering genom att låta personlighetstesta kandidater mot en förutbestämd kompetensprofil." HUCAMA erbjuder ett modernt verktyg för personlighetsanalys, baserat på ledande forskning. Big Five eller Femfaktormodellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:   1. Behov […]

MBC, Day 7

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

In this course you will get an introduction to the concept of coaching, its history as well as its theoretical background. The focus will be on the relevance and applicability of the various types of psychology used in individual as well as team coaching. In the process you will apply social constructionist psychology, i.e. the […]

MBC, Day 8

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

In this course you will get an introduction to the concept of coaching, its history as well as its theoretical background. The focus will be on the relevance and applicability of the various types of psychology used in individual as well as team coaching. In the process you will apply social constructionist psychology, i.e. the […]

Humanistic Leadership, Module 4, Day 7

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

Humanistic leadership is about becoming an inspirational lighthouse for employees and the rest of the business organization. It requires leaders who are capable of moving into the future with wisdom and creativity in order to imagine what is needed.   4. Module: Applied Philosophy This module will focus on some new ideas about the philosophy […]

Humanistic Leadership, Module 4, Day 8

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

Humanistic leadership is about becoming an inspirational lighthouse for employees and the rest of the business organization. It requires leaders who are capable of moving into the future with wisdom and creativity in order to imagine what is needed.   4. Module: Applied Philosophy This module will focus on some new ideas about the philosophy […]

Lumina Spark uppföljningsdag, Stockholm

HUCAMA Stockholm Kungsgatan 58, 3 tr, Stockholm, Stockholm

Certifieringsutbildning Lumina Spark 4-5 maj samt uppföljningsdag 2 juni "Marknadens mest kraftfulla verktyg för teamutveckling!" Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five (femfaktormodellen) och ger en tydlig och ärlig bild av en individs personlighet utifrån 3 olika “persona”.   1. Underliggande personlighet (underlying you) 2. Vardagspersonlighet (everyday […]

MBC, Day 9

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

In this course you will get an introduction to the concept of coaching, its history as well as its theoretical background. The focus will be on the relevance and applicability of the various types of psychology used in individual as well as team coaching. In the process you will apply social constructionist psychology, i.e. the […]

MBC, Day 10

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

In this course you will get an introduction to the concept of coaching, its history as well as its theoretical background. The focus will be on the relevance and applicability of the various types of psychology used in individual as well as team coaching. In the process you will apply social constructionist psychology, i.e. the […]

Humanistic Leadership, Module 5, Day 9

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

Humanistic leadership is about becoming an inspirational lighthouse for employees and the rest of the business organization. It requires leaders who are capable of moving into the future with wisdom and creativity in order to imagine what is needed.   5. Module: Business Development Business development or organizational creativity will be the last module enhancing […]

Humanistic Leadership, Module 5, Day 10

HUCAMA CCC Blegdamsvej 104C, 4. salKøbenhavn Ø,

Humanistic leadership is about becoming an inspirational lighthouse for employees and the rest of the business organization. It requires leaders who are capable of moving into the future with wisdom and creativity in order to imagine what is needed.   5. Module: Business Development Business development or organizational creativity will be the last module enhancing […]

Sign up for our newsletter