Organizational agility and talent management

Mäta Organisatorisk Agility

Genom att identifiera verksamhetens ”Key Business drivers”, kan du avgöra hur dina resurser kan användas på bästa sätt.

HUCAMA har flera olika testverktyg som hjälper företag att förstå och analysera sina risker och utvecklingspotentialer. Vi hjälper dig förstå din organisation för att främja framgångsrik rekrytering, talanghantering och utveckling genom att:

  • Identifiera verksamhetens ”Key Competency Identificator”
  • Använda ”Cutting edge tools”, som mäter organisationens nyckeltal
  • Se till att du har tillräcklig kunskap för att fatta beslut, som gör att din organisation kan hantera strategiska utmaningar

 

Dessa verktyg kommer hjälpa er:

  • Sätta klart definerade och mätbara mål
  • Identifiera de mest effektiva beteendemässiga kvaliteter inom olika affärsområden
  • ”Benchmarka” organisatoriska prestationer både internt och branschövergripande

Läs mer om våra verktyg:

Nätverksanalys (SNA)

Med Social Network Analysis (SNA) kan man identifiera informella ledare och spåra ineffektivitet.

Key Competency Identifier

Upptäck 4 beteenden som står för 70% av din framgång.

Development tracker (DVT)

Ett verktyg för måluppfyllelse över tiden

Exitenkät 

Få en lean och professionell process för att hantera avslutssamtal i organisationen.

Assessment Center 

Assessment/Development Center används framförallt i samband med rekrytering, utveckling, omstrukturering, Talent Management och successionsplanering.

Företagsanpassat personlighetstest

HUCAMA har specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester. När du företags-anpassar investerar du i maximal nytta och effekt.