Intelligenstest

Skal man måle intelligens i forbindelse med rekruttering og udvikling?

Du løber 20% mindre risiko for at lave fejl i udvælgelsesprocessen ved at måle kandidatens kognitive færdigheder (sammenlignet med en udvælgelsesproces udelukkende baseret på interviews). Meget forskning har vist, at en persons kognitive færdigheder er en væsentlig faktor ift. at forudsige, om kandidaten vil opleve succes på arbejdspladsen.

HUCAMA tilbyder en kultur- og sprogafhængig test til måling af generel intelligens (g-faktor), “Connector Ability” (Pi Company). Testen er onlinebaseret og består af tre forskellige dele, der sammen tager cirka 1 time at fuldføre:

  1. Figurer
  2. Ravens Matricer
  3. Talrækker

Gennem faktoranalyse har det vist sig, at disse tre områder kan forklare en persons grundlæggende intelligens. Indenfor intelligens skelner man mellem ”fluid and crystalized intelligence”. Generelt kan siges, at den flydende intelligens er genetisk bestem, hvor den krystalliserede er skabt gennem oplevelser, erfaringer mv. Den flydende intelligens er karakteriseret ved evnen til at drage konklusioner baseret på information, man ikke har viden om eller tidligere praktisk erfaring med. Når vi måler g-faktorer er det hovedsageligt sidstnævnte intelligens, vi analyserer.

 

Adaptiv test

Testen er adaptiv, hvilket betyder, at den tilpasser sig afhængigt af, hvordan testpersonen svarer. Ved fejl bliver testen nemmere, ved korrekt svar bliver testen vanskeligere. Resultatet er præsenteret i en letlæselig rapport mod tre forskellige sammenligningsgrupper (erhvervsuddannelse, bachelor, master).

For at blive bruger af HUCAMAs kognitve test kræves en certificering via os. Som bruger får du adgang til vores webbaseret testadministrationssystem.

 

Download gratis en Connector Ability testrapport og få mere viden om, hvordan værktøjet fungerer:

Sign up for our newsletter